• Wymagania na Egzaminie Ósmoklasisty - rozporządzenie podpisane

 • Egzamin Ósmoklasisty

  Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi poniżej informacjami!
    • Informacje Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
    • Pokaż
    • Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej
    • Pokaż
   • 23.05.2023 godz. 9:00
    • Język polski

     Język polski

     Egzamin z języka polskiego trwa 120 minut.

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem.

     Nie wolno przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

   • 24.05.2023 godz. 9:00
    • Matematyka

     Matematyka

     Egzamin z matematyki trwa 100 minut.

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

     Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

   • 25.05.2023 godz. 9:00
    • Język obcy nowożytny

     Język obcy nowożytny

     Egzamin z języka obcego nowożytnego trwa 90 minut.

     Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem.

     Na egzaminie nie można korzystać ze słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

     Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.