• Prezydium Rady Rodziców:

   Anna Zielińska - przewodnicząca

   Marta Gładkowska - zastępca

   Aleksandra Kołpaczewska - sekretarz

    

   Komisja Rewizyjna Rady Rodziców:

   Katarzyna Sokołowska - przwwodnicząca

   Patrycja Garbulińska - zastępca

   Paulina Tarnowa - członek

   • Numer konta Rady Rodziców

   • Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 10 w Żarach udostępnia nr konta do wpłat składek na tzw. komitet.
    35 9672 0008 0137 7174 5000 0001

    Przypominamy, że miesięczna składka wynosi 5 zł, roczna 50 zł.

    Zachęcamy do dokonywania wpłat.