• Świadczenia świąteczne

  • Wnioski o świadczenie świąteczne z ZFŚS ZSP w Żarach

   należy składać do końca listopada 2023r.

 • Formularze

 • W celu naliczenia odpisu na ZFSS dla nauczycieli emerytów i rencistów, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Żarach, zwraca się z prośbą o przedstawienie danych dotyczących wysokości pobieranych przez Państwa emerytur/rent – np. przedstawienie PIT – 40A lub decyzji ZUS określającej wysokość emerytury/renty. 

  Dane należy aktualizować corocznie

  Oprócz tego, ubiegając się o świadczenie z ZFSS Szkoły Podstawowej nr 10 w Żarach, należy wykazać każdą dodatkową formę zarobku wszystkich osób wymienionych we wniosku, pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.  

  Zbieranie tych danych jest zgodne z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, gdzie w art. 23 ust. 2 pozwala się na gromadzenie danych osobowych, jeśli są one konieczne dla zrealizowania uprawnienia lub obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

  Wybór formy pozyskania danych należy do kompetencji dyrektora szkoły, co wynika z przepisów art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do której odsyłają przepisy art. 53 ust. 5 Karty Nauczyciela, odnośnie do kwestii nieuregulowanych w tej sprawie.

  Przypominam, iż w związku z obostrzeniami sanitarnymi spowodowanymi COVID – 19, zaleca się, aby korespondencję wysyłać pocztą elektroniczną na adres: sp10zarykunice@wp.pl

  lub tradycyjną:

  Szkoła Podstawowa nr 10

  ul. Pułaskiego 4

  68-200  Żary