• Informujemy, że wykaz uczniów przyjętych do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 10 w Żarach na rok szkolny 2024/2025 jest dostępny w sekretariacie szkoły.

 • REKRUTACJA DO KLASY I

  SP10 ŻARY

  1. Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do szkoły do 12.03.2024 r. do godz. 15.00 w sekretariacie szkoły.

  2. Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 22.03.2024 r. godz. 13.00 tablica ogłoszeń przy sekretariacie (parter).

  3. Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych  kandydata woli przyjęcia do szkoły według zał. 3

  4. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 29.03.2024 r. godz. 15.00

  • Harmonogram rekrutacji na r. szk. 2024/2025

  • Lp.

    

                            Rodzaj czynności

    

   Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

   1.

   Składanie wniosków o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

    

   do 12.03.2024 r., do godz. 15.00

   2.

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie dziecka do publicznej szkoły podstawowej.

    

   od 14.03.2024 r. do 20.03.2024 r.

   3.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

    

   22.03.2024 r. godz. 13.00

   4.

   Potwierdzenie w postaci pisemnego oświadczenia. przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata, woli przyjęcia do szkoły.

    

   do 27.03.2024 r. do godz. 15.00

   5.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły.

    

   29.03.2024 r., godz. 15.00

   6.

   Składanie wniosków w rekrutacji uzupełniającej.

   do 09.07.2024 r.

   7.

   Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do publicznej szkoły podstawowej w postępowaniu uzupełniającym.

    

   od 12.07.2024 r. do 17.07.2024 r.

   8.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.

    

   18.07.2024 r., godz. 13.00

   9.

   Potwierdzenie w postaci pisemnego oświadczenia.  przez rodziców/ opiekunów prawnych kandydata woli przyjęcia do szkoły.

                                                                       do 22.07.2024 r., godz. 15.00

   10.

   Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

                                                                     24.07.2024 r.,  godz. 15.00

 • Formularze

  • UWAGA

  • Jeżeli w karcie zapisu upoważniamy 3 osoby do odbioru dziecka, to należy dołączyć 3 załączniki (na każdą osobę, osobny załącznik)